divendres, 15 de juny de 2012

Recursos TIC per l'alumnat nouvingut

A partir de l'exposició que vàrem presenciar a l'aula sobre "Les TIC en el pla d'acollida" realitzat per Sergio Rella, Josep Fosalba, Esther Aldehuela i Encarni Bosch, us comparteixo aquests recursos que ens van proporcionar, per tal de treballar amb l'alumnat nouvingut.


Informació web i recursos
http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/index.htm

Llegenda de sant jordi en 5 idiomes  http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/documenta/experiencia%20ceip%20granularius_1/descripcio_sant_Jordi_parla_cinc_llengues.pdf

Poema en 13 idiomes
http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/documenta/experiencia%20ceip%20granularius/1_poema_13_llengues.pdf

Muds de mots
http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/mudsmots/index.html

Exercicis Jclick d’iniciació
http://clic.xtec.cat/gali/gali/galiMain.jsp

Propostes didàctiques
http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_propostes3.htm#comencem

Vocabulari en imatges
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=877baac11e072110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=877baac11e072110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Diccionaris il·lustrats
http://www.edu365.cat/agora/

Contes interactius amb execicis
http://www.edu365.cat/primaria/contes/contesweb/index.htm

Ortografia
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia/index.htm

M’endevines?
http://www.edu365.cat/infantil/endevinalles/portada.htm

dijous, 14 de juny de 2012

L'impacte del PLE


Des de la perspectiva tecnològica, el debat, la discussió i les experiències concretes basades en el concepte de PLE tindran un fort impacte en els àmbits educatius en els pròxims anys. La idea és que com a docents ensenyem als alumnes a aprendre permanentment a Internet perquè puguin seguir desenvolupant-se professional i personalment de manera integral a les seves cases i llocs de treball. Schaffert i Hilzensauer (2008) assenyalen els 7 aspectes crucials en els que l’enfocament del aprenentatge suposa un repte a la didàctica tradicional dels nostres models educatius.


1.  El paper de l’alumne.L’alumne és la part activa, és a dir, el subjecte. Qui crea, busca, edita, adapta i emet continguts. L’alumne és consumidor dels continguts elaborats per editors, experts i professors.2.  La possibilitat de personalitzar el procés.


El PLE permet a l’alumne buscar i aprofitar oportunitats d’aprenentatge i d’utilitzar serveis i eines segons les seves necessitats.3.  Els continguts.


L’avantatge que té dissenyar el teu entorn personal d’aprenentatge és que els continguts no els selecciona una persona externa, el professor, sinó que ´es el propi alumne qui selecciona l’informació que va cercant.4.  La implicació social.


La implicació social és la clau del procés d’aprenentatge, formada tant per alumnes com per professionals.5.  La propietat i protecció de dades.


Els estudiants poden accedir als continguts gratuïtament, reproduir i reutilitzar-los sota les condicions estipulades per l’autor, i crear i compartir els seus propis.6.  La cultura educativa i organitzativa.


L’objectiu d’aquest projecte se centra en el desenvolupament de l’alumne que és capaç de relacionar-se i situar-se a una posició interessant per el seu aprenentatge, partint de les seves pròpies necessitats i calculant l’impacte dels potencials proveïdors d’informació al seu voltant. L’alumne va construïnt el seu propi coneixement a partir de l’informació que va trobant i seleccionant.7.  Aspectes tecnològics.
S’utilitzen eines de software social perquè els alumnes busquin, recreïn, produeixin i difundeixin informació, és a dir, utilitzen eines d’Internet per comunicar-se amb persones rellevants per a la seva formació. (blogs, wikis, reds socials, agregadors RSS, marcadors i etiquetat social, etc.
La incorporació i la utilització d’Internet a l’escola implica que el professorat asisteixi a cursets. ´Es important que es formin comunitats de pràctica al voltant dels temes que els preocupen, utilitzant les eines que ens ofereix la xarxa.


Aquesta concepció educativa suposa un canvi de perspectiva molt important, que tindrà un gran impacte en termes d’investigació educativa. Llavors, tots el processos educatius haurien d’introduir de forma transversal els PLEs com a part fonamental de les característiques de l’alumne i de les seves necessitats d’aprenentatge.

Com a conclusió, es creu que el PLE transformarà durant els pròxims anys l’àmbit del desenvolupament professional i la formació continuada, i l’ensenyament reglat de l’alumne. Per tant, hem de contribuir a desenvolupar, amb la tecnologia que disposem, una competència bàsica: aprendre a aprendre.

dimecres, 13 de juny de 2012

Els mitjans de comunicació i l'educació


No és el mateix "Educar en l'ús dels mitjans de comunicació" que "utilitzar els mitjans de comunicació per educar". 

Des que va arribar l'aparició de l'ordinador i l'Internet, la tecnologia ha evolucionat i avançat de forma fugaç aquest darrers anys. Avui dia és molta i molt variada la informació que ens arriba per diferents vies, no donem a bast. Per tant, davant d'aquesta realitat, des de l'escola s'ha d'ensenyar als alumnes a saber utilitzar aquest informació, a saber-la seleccionar, gestionar, organitzar, valorar, etc. per tal que l'alumne construeixi el seu propi coneixement. Nosaltres hem d'oferir unes eines i guiar-los  en el procés d'aprenentatge a partir de la utilització dels mitjans de comunicació.
És important que els alumnes s'adonin de la importància de les noves tecnologies, encara que és més rellevant que les sàpiguen aprofitar i fer un bon ús d'elles. Els mitjans de comunicació, no només tenen una intenció expositiva, sinó que serveixen per orientar, informar, contrastar, complementar el treball que es va realitzant.

Per tant, és important que des de l'escola fem un bon ús d'aquests mitjans de comunicació per tal d'educar i complementar l'aprenentatge dels alumnes. Tot i així, aquestes eines no haurien de prendre  tota la importància de l'educació, ja que com he dit abans, ajuden a que l'aprenentatge sigui més ric i encetat.


dilluns, 11 de juny de 2012

Llistat de Recursos per el PLE


Per tal de construir i gestionar el Entorn Personal d'Aprenentatge, a continuació facilito i anomeno unes quantes eines, recursos interessants:

- Twitter
- Blogs
- Google Docs
- Viquipèdia
- Google maps
- Correu Electrònic
- YouTube
- Pàgines Webs de Diaris
- Google Reader
- Facebook
- Webquest
- SlideShare
- Delicious
- Blink o campus virtual
- Linkedin
- Flickr
- Fotolog
- Soooshial

diumenge, 10 de juny de 2012

Les TAC com a Tecnologies per a l'Aprenentatge

Primerament, s'ha de recordar que les Tecnologies de la Informació i la Comunicació són un conjunt dels elements i les tècniques utilitzades en el tractament i transmissió de la informació, principalment la informàtica, Internet i les telecomunicacions.
Les TIC s'han integrat mica en mica dins del sistema educatiu dels centres modificant els objectius, criteris, continguts i metodologies de les classes i programacions didàctiques.
Però, què són les TAC? Són les Tecnologies d'Aprenentatge i Coneixement i es refereix a l'aplicació de les TIC per àmbits educatius, per utilitzar aquestes eines que ens ofereixen les tecnologies d'avui dia per tal d'aprendre, adquirir coneixement buscant informació, contrastant-la amb artícles, notícies, blocs de professionals, dialogant amb la comunitat virtual, etc.
La incorporació de les tecnologies en ambients d'aprenentatge comparteix la mirada dels plantejaments constructivistes:


  • Es considera el coneixement com el resultat d'un procés constructiu que ha de realitzar el propi alumne on aquest té un paper actiu.
  • La activitat constructivista de l'alumne no és una tasca individual sinó interpersonal, la qual interactua amb el mestre, els altres alumnes, amb la comunitat local i la cultura a la qual es desenvolupa.
  • Els alumnes sempre parteixen d'idees prèvis a partir de les quals s'inicien els nous coneixements. Per tant, la construcció del coneixement consisteix en l'adquisició d'informació procedent del medi, a través d'un procés en que la informació interactua amb la que l'alumne té i es produeix una reorganització.Per arribar a aquestes propostes pedagògiques s'hauria de treballar des d'una perspectiva de l'aprenentatge col·laboratiu-cooperatiu. Es defineix com una estratègia d'ensenyament en la qual, per grups petits, cada alumne té diferents nivells d'aprenentatge i utilitzen una varietat d'activitats per millorar la comprensió del que han de treballar. Cada membre és responsable no només del que aprén, sinó d'ajudar i assegurar l'aprenentatge dels seus companys, creant un ambient de companyerisme.


dissabte, 9 de juny de 2012

L'impacte social de les TIC a l'escola

La introducció de les TIC a l'escola ha canviat l'organització i distribució de les aules i de les programacions didàctiques dels mestres, a més del sistema metodologic de cada centre. En certa manera, les escoles han hagut d'integrar les TIC i, conseqüentment, alterar part del projecte educatiu dels centres, per tal de donar resposta a la societat d'avui dia i oferir als alumnes eines per utilitzar aquests recursos d'elevada eficàcia. Per tant, aquest fet contribuieix a la innovació educativa atesa com a adequació a les característiques de la societat actual.
En el meu cas personal, durant la meva estada de pràctiques a l'Escola IPSI, estava amb alumnes de 5è de primària. L'escola tenia tot un programa didàctic d'informàtica establert per a cada curs i la peculiaritat que hi havia era que les classes eren impartides en anglès. És significatiu ensenyar Informàtica en anglès, ja que el sistema operatiu original dels ordinadors i tot el que engloba l'Internet, utilitza la llengua internacional: l'anglès.
Un altre cas és el fet d'incorporar a l'aula un ordinador, una pissarra digital i un projector. L'aula hauria d'estar equipada per tal de poder portar a terme activitats dinàmiques i diferents a les tradicionals i provocar en als alumnes una actitud més activa i participativa.
Aquests són, personalment, clars exemples de com s'haurien d'integrar les TIC a l'escola.

divendres, 8 de juny de 2012

Prezi: presentacions en moviment

Un dia de classe vàrem conèixer una nova manera d'exposar en formar digital diferent i semblant a la vegada que el programa tradicional Power Point. És el cas del Prezi, una web que ofereix la possibilitat de realitzar presentacions en moviment i que dóna un resultat cautivant per l'espectador, ja que s'envà del patró tradicional del programa del Open Office.
Des d'aquell dia, recomano aquesta web a tothom que em diu de fer una presentació. És molt fàcil d'utilitzar i intuitiu gràcies als símbols i elements que ofereix. 

Aquest és el cas d'un bon recurs que podríem aportar als nostres alumnes per presentar qualsevol tema o per fer-ho servir de la manera que ells mateixos creguin convenient. 

A continuació us deixo un vídeo que explica breument el que és el Prezi.